MANIFEST
OSIEDLE MIESZKANIOWE W GDYNI

Osiedle Tarasowe

Osiedle sprzyjające relacjom sąsiedzkim

Zostaliśmy poproszeni o stworzenie projektu osiedla o dostępnych ekonomicznie mieszkaniach. Jednocześnie założenie ma charakteryzować

się wysoką jakością rozwiązań architektonicznych oraz przestrzeni urbanistycznej. Ukształtowanie osiedla ma wspomagać więzi sąsiedzkie oraz

poczucie lokalnej tożsamości. Ze względu na ukształtowanie terenu – zdecydowaliśmy się na kaskadowy układ budynków na stoku

o ekspozycji południowej. Budynki o kameralnej skali tworzą ciąg półotwartych wnętrz – jednocześnie sprzyjających integracji jak i

zapewniających  prywatność. W częściach parterowych budynków przewidziano funkcje wspólne – pomieszczenia spotkań, sale świetlicowe itd.

Rok: 2018

Faza: koncepcja

Autor: arch. Andrzej Marek

Współpraca: arch. E.Wojciech Zakrzewski