MANIFEST
DOM JEDNORODZINNY

Dom na skarpie

Trudna działka, o dużym nachyleniu i niezbyt dużej powierzchni – sprowokowała nietypowe rozwiązania.

Ten projekt stanowi dowód na to, że topografia to „najlepszy przyjaciel” architekta.

Trudna działka, o dużym nachyleniu i niezbyt dużej powierzchni – sprowokowała nietypowe rozwiązania.

Paradoksalnie – jakoś zawsze łatwiej projektować, gdy trzeba walczyć z ograniczeniami i przeszkodami.

Każda z funkcji budynku (garaż, zaplecze, salon, sypialnia) została ujęta w osobną bryłę.

Moduły te zostały następnie ustawione jeden na drugim – tworząc kaskadę.

Poszczególne bryły różnią się stopniem otwarcia oraz materiałami wykończeniowymi.

Najważniejszy jest całkowicie otwarty salon biegnący na przestrzał przez cały budynek, będący niejako

pustką pomiędzy innymi elementami funkcjonalnymi budynku. Dzięki różnicy terenu, jest on dobrze osłonięty od ulicy, a tarasy

i podcienie wokół niego – zapewniają prywatność od strony działek sąsiednich.

 

Rok: 2018

Faza: Koncepcja

Autor: arch. Andrzej Marek (MANIFEST ARCHITEKTURA Andrzej Marek)

Wizualizacje:  Tomasz Żarnowski